22/02/2019 - 23:35

Đồng chí Trương Thị Mai:

Giám sát, phản biện phải lựa chọn những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc 

(CT) - Ngày 22-2-2019, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” (QĐ217) và Quyết định số 218-QĐ/TƯ ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (QĐ218) ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đóng góp một số ý kiến, kiến nghị tại hội nghị trực tuyến. 

Qua 5 năm thực hiện QĐ217, QĐ218, công tác tổ chức giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp luôn được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Công tác giám sát, phản biện xã hội từng bước có nhiều tiến bộ, nội dung giám sát đa dạng, trên nhiều lĩnh vực, cách thức thực hiện phù hợp, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, một số bộ, ngành liên quan xây dựng, ký kết 12 chương trình phối hợp giám sát và 1 quy chế phối hợp thí điểm về giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn địa phương; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở cơ sở đã chủ trì phối hợp giám sát được 492.784 cuộc. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức được 6 hội nghị phản biện xã hội; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở cơ sở đã tổ chức 82.865 cuộc phản biện hội. Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả, trong đó tổ chức 363.390 cuộc giám sát và giá trị tiền thu hồi được trên 17 tỉ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng qua hơn 5 năm thực hiện QĐ217, QĐ218 đã có những chuyển biến tích cực, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày càng gắn bó, mật thiết hơn. Các cấp ủy đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã có những cách làm hay, sáng tạo, luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức trong việc giám sát, phản biện các vấn đề người dân quan tâm, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực xây dựng Đảng, chính quyền. Để phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, đòi hỏi các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát, phản biện phải lựa chọn những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc; giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức giám sát chuyên đề. Đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò MTTQ, các đoàn thể xã hội, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác giám sát, phản biện; nâng cao năng lực bộ máy và tăng cường công tác phối hợp giữa các đoàn thể, các cấp chính quyền trong tổ chức giám sát, phản biện...

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 56 tập thể và 12 cá nhân toàn quốc đã có thành tích xuất sắc thực hiện QĐ217 và QĐ218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết