12/08/2022 - 20:04

Giám sát chỉ đạo, thực hiện nghị quyết phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở huyện Cờ Ðỏ 

(CT) - Chiều 12-8-2022, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Ðỏ về việc triển khai quyết định của Thành ủy Cần Thơ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (gọi tắt Nghị quyết 26-NQ/TW).

Ông Dương Tấn Hiển phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Mốc thời gian giám sát từ năm 2020 đến thời điểm ban hành quyết định giám sát. Thời gian tiến hành giám sát là 30 ngày làm việc, tính từ ngày đoàn giám sát nhận được báo cáo, tài liệu kèm theo của Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Ðỏ. Trong đó, tập trung giám sát kết quả thực hiện tái cơ cấu xây dựng nền nông nghiệp, việc phát triển nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa; về công tác giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân cư nông thôn; đổi mới và xây dựng hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn…

Tại buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Ðỏ tập trung chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện báo cáo nghiêm túc kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW đảm bảo về thời gian, nội dung như kế hoạch, đề cương mà đoàn giám sát yêu cầu. Báo cáo này gửi về đoàn giám sát trước ngày 26-8-2022. Ðồng thời, việc giám sát sẽ đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Ðỏ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Qua đó phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm (nếu có). Việc giám sát sẽ bảo đảm tính dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Ðảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Ðỏ chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ…

 Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết