21/02/2009 - 09:44

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh

Giảm giá bán lẻ dầu hỏa 500 đồng/lít

Chiều 20-2, Tổ giám sát Liên Bộ Tài chính - Công thương đã chấp thuận phương án đăng ký giảm giá bán lẻ dầu hỏa kể từ hôm nay (20-2) của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh với mức giảm 500đồng/lít (từ 12.000đồng/lít xuống 11.500đồng/lít). Mức giá bán lẻ dầu hỏa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng thống nhất tại địa bàn gần cảng nhập khẩu.

Tổ giám sát liên Bộ cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức bán hàng theo giá đã đăng ký, niêm yết giá bán công khai trong toàn hệ thống, bán hàng đủ khối lượng, đúng chất lượng cho khách hàng và không được bán cao hơn giá niêm yết; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh xăng, dầu theo cơ chế thị trường.

MINH PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết