14/07/2014 - 22:09

Giải quyết tranh chấp ở biển đông bằng các biện pháp hòa bình

Việt Nam và Trung Quốc vốn có mối quan hệ gắn bó hữu nghị trên nhiều mặt. Trước hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng biển của Việt Nam, cũng như nhân dân trên cả nước, bản thân tôi rất bất bình và kịch liệt phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. Việc hạ đặt giàn khoan là hành động vi phạm chủ quyền của Việt nam, vi phạm luật pháp quốc tế.

Từng là người lính, nay về công tác tại địa phương với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, tôi tích cực tham gia tuyên truyền để người dân không nao núng, bình tĩnh, sáng suốt để thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đối nội, đối ngoại. Theo tôi, hành động thể hiện lòng yêu nước thiết thực nhất của bà con lúc này chính là tập trung phát triển kinh tế. Bởi kinh tế có vững mạnh thì mới góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh.

Bản thân tôi rất tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Tôi mong muốn lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp tục có những sách lược đúng đắn, đẩy mạnh ngoại giao, đàm phán, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Luật pháp quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng On
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

Ông Nguyễn Hoàng OnChủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Hải Dương-981