16/03/2023 - 19:25

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành 

 Hơn 2 tháng đầu năm, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,53%

(CT) - Chiều 16-3-2023, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; kết quả thực hiện 2 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ðại diện lãnh đạo HÐND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và các sở, ban, ngành tham dự; UBND các quận, huyện tham dự qua truyền hình trực tuyến.

Ðồng chí Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ VĂN

Năm 2022, HÐND TP Cần Thơ có kế hoạch giao vốn đầu tư công thực hiện các công trình xây dựng cơ bản là 7.810,368 tỉ đồng. Theo số liệu giải ngân thực tế đến ngày 31-1-2023, tổng số vốn thực hiện dự án đã bố trí theo các quyết định của UBND thành phố là 7.610,368 tỉ đồng (chưa tính số vốn điều chỉnh giảm), giá trị giải ngân là 6.155,949 tỉ đồng, đạt 80,89%; so với cùng kỳ năm 2021, kết quả giải ngân đạt gấp 1,63 lần về giá trị và cao hơn 12,96% về tỷ lệ. Trong tổng số 8 nguồn vốn, có 6 nguồn vốn giải ngân trên 90%, có 2 nguồn vốn giải ngân dưới 70% là vốn ODA và nguồn Chính phủ vay về cho vay lại. Về giải ngân theo phân cấp quản lý, có 33 sở, ban, ngành được giao làm chủ đầu tư 133 dự án. Kết quả thực hiện giá trị giải ngân của các chủ đầu tư: có 1 chủ đầu tư chưa giải ngân được vốn (vốn chuẩn bị đầu tư), 2 chủ đầu tư giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn, 6 chủ đầu tư giải ngân từ 50% đến 95% và 24 chủ đầu tư giải ngân trên 95%. Các quận, huyện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt tỷ lệ khá cao. Ðối với nguồn vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang, giải ngân trong năm 2022 đạt 53,9%, với giá trị giải ngân đến ngày 31-12-2022 là 194,621/361,056 tỉ đồng…

Công trình xây dựng cơ bản - cầu Tây Ðô (huyện Phong Ðiền) đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Năm 2023, thành phố có tổng các nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ, HÐND thành phố giao là 7.875,185 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương 5.144,935 tỉ đồng; vốn ngân sách Trung ương 2.730,250 tỉ đồng. Tổng kế hoạch vốn đã giao chi tiết tính đến hết ngày 13-3-2023 là 6.516,756 tỉ đồng. UBND thành phố đã trình HÐND thành phố tiếp tục giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư. Ðến ngày 13-3-2023, tổng số vốn thực hiện dự án đã bố trí theo các quyết định của UBND thành phố là 6.516,756 tỉ đồng, giá trị giải ngân được 946,821 tỉ đồng, đạt 14,53%; so với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân đạt gấp 2,84 lần về giá trị và cao hơn 9,47% về tỷ lệ…

Tại hội nghị, thay mặt thường trực UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện xác định giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Các đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; quán triệt, thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo các nghị quyết của Chính phủ và văn bản triển khai của các bộ, ngành Trung ương. Thực hiện quy chế phối hợp, có phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các sở, ngành, UBND các quận, huyện, chủ đầu tư trong lập, thẩm định, trình phê duyệt, đảm bảo kế hoạch vốn cho triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Quan tâm thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu (tư vấn, giám sát, thiết kế, thi công) có năng lực trong thi công, không đùn đẩy công việc, tập trung thực hiện, giải quyết hồ sơ cũng như phối hợp giải quyết kiến nghị của các chủ đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Khẩn trương quyết toán công trình hoàn thành; rà soát, xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ đầu tư đối với những trường hợp chậm thực hiện công tác quyết toán theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tuân thủ  quy định của pháp luật...

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết