03/10/2020 - 18:21

Giá đất bồi thường dự án Khu đô thị mới An Bình - khu 3

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị mới An Bình (khu 3), xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền (tại Quyết định số 2121/QÐ-UBND).

Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị mới An Bình (khu 3) gồm: đối với thửa đất tiếp giáp Lộ Vòng Cung (đoạn giáp ranh phường An Bình - cầu Ông Ðề) đoạn 0-50m, có đơn giá đất ở (giá đất theo Quyết định 19/2019/QÐ-UBND là 2,5 triệu đồng/m2, giá đất cụ thể 9 triệu đồng/m2), đất trồng cây lâu năm (Quyết định 19/2019/QÐ-UBND là 154.000 đồng/m2, giá đất cụ thể 3,6 triệu đồng/m2), đất trồng cây hằng năm (Quyết định 19/2019/QÐ-UBND là 132.000 đồng/m2, giá đất cụ thể 3,58 triệu đồng/m2). Ðối với thửa đất tiếp giáp Lộ Vòng Cung đoạn >50m của thửa đất mặt tiền hoặc đất không nằm tiếp giáp mặt tiền nhưng còn trong thâm hậu 50m, giá đất ở (Quyết định 19/2019/QÐ-UBND là 1 triệu đồng/m2, giá đất cụ thể 3,6 triệu đồng/m2), đất trồng cây lâu năm (Quyết định 19/2019/QÐ-UBND là 140.000 đồng/m2, giá đất cụ thể 1,4 triệu đồng/m2), đất trồng cây hằng năm (Quyết định 19/2019/QÐ-UBND là 120.000 đồng/m2, giá đất cụ thể 1,38 triệu đồng/m2). Thửa đất bị ảnh hưởng thuộc khu vực còn lại, đất ở (Quyết định 19/2019/QÐ-UBND là 400.000 đồng/m2, giá đất cụ thể 2,2 triệu đồng/m2), đất trồng cây lâu năm (Quyết định 19/2019/QÐ-UBND là 140.000 đồng/m2, giá đất cụ thể 1,25 triệu đồng/m2), đất trồng cây hằng năm (Quyết định 19/2019/QÐ-UBND là 120.000 đồng/m2, giá đất cụ thể 1,2 triệu đồng/m2)…

UBND thành phố cũng giao UBND huyện Phong Ðiền căn cứ vị trí thửa đất thu hồi của công trình tính bồi thường, chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất thực hiện công trình này.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết