05/09/2008 - 09:00

Hội nghị Trưởng Ban tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương

Gắn việc quán triệt, triển khai các nghị quyết với tình hình cụ thể ở từng địa phương

Sau 3 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư bàn về phương thức tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương (T.Ư) lần thứ 7; Kết luận 25 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp những tháng cuối năm; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn học - nghệ thuật do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức đã kết thúc sáng ngày 4-9.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh: Điểm mới trong nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng lần này là Ban Bí thư không giao cho Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc như trước đây mà chỉ tổ chức hội nghị Trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư để bàn phương thức giúp cấp ủy triển khai các nghị quyết. Các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo các địa phương sẽ tham mưu cho các cấp ủy Đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết. Cấp ủy Đảng địa phương, đơn vị có trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt cho cán bộ lãnh đạo và đặc biệt chú trọng thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở cấp mình.

Đồng chí cũng lưu ý, để thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Chính trị về đổi mới phương thức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết T.Ư, cần thực hiện tốt những công việc: Nghiên cứu, quán triệt nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về quan điểm, nhận thức đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghị quyết trong từng cơ sở, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết trước hết là công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, Bí thư các cấp ủy chủ động, tích cực trong chỉ đạo và trực tiếp tham gia giới thiệu các nghị quyết là làm công tác tư tưởng của Đảng trong tổ chức đảng ở ngành, địa phương. Triển khai nghiên cứu các nghị quyết T.Ư phải gắn liền với điều kiện của từng cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị đang thực hiện trên địa bàn; do vậy, việc giới thiệu nội dung nghị quyết chỉ có ý nghĩa thiết thực khi được gắn với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết