13/12/2017 - 22:13

Gần 500 đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

(CT)- Trong 2 ngày 13 và 14-12-2017, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho gần 500 đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và báo cáo viên Đảng ủy khối, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối.

Các đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác Dân số trong tình hình mới. Hội nghị cũng dành thời gian để các đảng viên thảo luận những nội dung liên quan các nghị quyết.

Theo kế hoạch của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, sau hội nghị này, các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị. Thời gian hoàn thành trước 25-1-2018.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết