20/01/2021 - 22:55

EVNGENCO 2 Nộp ngân sách nhà nước 1.460 tỉ đồng 

(CT) - Ngày 20-1, tại TP Cần Thơ, Tổng Công ty phát điện 2 (EVNGENCO 2) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 cho EVNGENCO 2. 

Ðánh giá tổng quát hoạt động năm 2020, ông Trương Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc EVNGENCO 2, cho biết: EVNGENCO 2 đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam giao và các nhiệm vụ liên quan khác. EVNGENCO 2 cũng đã phê duyệt thành công phương án cổ phần hóa công ty mẹ, chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Ðảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu phụ tải của hệ thống. 9/10 đơn vị phát điện trong EVNGENCO 2 sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn... Năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn đơn vị là 17.815 triệu kWh, đạt 97% kế hoạch. Tổng lợi nhuận hợp nhất ước thực hiện 3.931 tỉ đồng, đạt 159% kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện là 3.139 tỉ đồng, chiếm 80% tỷ trọng tăng lợi nhuận hợp nhất của EVNGENCO 2. Năm 2020, EVNGENCO 2 nộp ngân sách nhà nước 1.460 tỉ đồng. Trong đó, nộp ngân sách cho TP Cần Thơ là 180 tỉ đồng.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên EVNGENCO 2 đánh dấu sự chuyển đổi hình thức hoạt động từ Công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần. Ông Trương Hoàng Vũ nhấn mạnh, đây sẽ là thách thức vô cùng lớn trong công tác quản trị điều hành của EVNGENCO 2. Trên cơ sở đó, EVNGENCO 2 đã xây dựng và đặt ra mục tiêu thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, làm cơ sở để EVNGENCO 2 chuyển đổi thành doanh nghiệp số vào năm 2030. Năm 2021, EVNGENCO 2 sẽ nỗ lực hoàn thành 15.843 triệu kWh theo phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2021 của Bộ Công Thương. Trong năm 2021, khối nhiệt điện dầu dự kiến không có sản lượng, tuy nhiên EVNGENCO 2 sẽ đảm bảo nhiên liệu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khi được huy động của hệ thống điện quốc gia.

KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết