22/02/2008 - 10:35

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc xuất khẩu gạo năm 2008

Dự kiến mức xuất khẩu gạo từ 4 – 4,5 triệu tấn

* Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án đầu tư khu công nghiệp Đông Nam Á tại Long An

(TTXVN)- Ngày 21-2, tại Công văn 266/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc xuất khẩu gạo năm 2008. Theo đó, lượng lúa, gạo xuất khẩu trong năm 2008 được điều hành ở mức dự kiến khoảng từ 4 triệu đến 4,5 triệu tấn quy gạo các loại; mức gạo xuất khẩu này được xem xét, điều chỉnh vào đầu quý III năm 2008 trên cơ sở báo cáo của Bộ NN & PTNT về kết quả các mùa vụ sản xuất chính trong năm nay.

Việc điều hành xuất khẩu gạo thực hiện theo các nguyên tắc được quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-1-2006 của Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ lưu ý tiến độ giao hàng phải được điều hành phù hợp với nguồn hàng, bảo đảm ổn định giá lương thực trong nước và an ninh lương thực quốc gia; tập trung giao dịch, ký hợp đồng hoặc đấu thầu bán gạo có hiệu quả đối với các thị trường truyền thống có khối lượng giao dịch lớn mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 858/VPCP-QHQT ngày 7-9-2007 của Văn phòng Chính phủ; phát triển thị trường mới trên cơ sở các hợp đồng thương mại có hiệu quả. Việc thực hiện giao hàng theo các hợp đồng ở các thị trường truyền thống được tập trung giao dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hợp đồng có sự thỏa thuận của Chính phủ ta với Chính phủ các nước do Hiệp hội Lương thực Việt Nam bàn với các thành viên Hiệp hội để thỏa thuận, cam kết thực hiện và có chế tài bảo đảm.

Trên cơ sở mức gạo dự kiến xuất khẩu trong năm 2008, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động cân đối bảo đảm nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ của các vụ sản xuất trong năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản để Hiệp hội Lương thực Việt Nam có quy chế điều phối cụ thể tiến độ giao hàng. Những vấn đề vướng mắc phát sinh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam báo cáo kịp thời Bộ Công Thương và Tổ điều hành xuất khẩu gạo liên Bộ để xử lý cụ thể; những vấn đề vượt thẩm quyền các cơ quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Công văn số 1068/VPCP-CN ngày 20-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án đầu tư khu công nghiệp (KCN) Đông Nam Á tại tỉnh Long An. Tổng diện tích KCN là 106 ha.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo Trưởng Ban quản lý các KCN Long An hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung hồ sơ Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở đó, xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án theo quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An và Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Long An có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp Đông Nam Á triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Chia sẻ bài viết