27/09/2009 - 07:51

Đồng chí Trương Tấn Sang kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) tại Kon Tum

Ngày 26-9, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 5 (khóa X) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng: Qua 2 năm thực hiện, Nghị quyết góp phần đã thúc đẩy quá trình đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; hiệu quả hoạt động của các thành viên trong hệ thống chính trị ngày càng tốt hơn. Tỉnh ủy Kon Tum đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính chủ động của địa phương. Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn các đại biểu... Ngoài ra, các mặt trận đoàn thể, các ban công tác tư tưởng, ban tổ chức cán bộ cũng có nhiều đổi mới làm tốt công tác chuẩn bị nguồn cho cán bộ cấp xã, khắc phục được tình trạng trống chi bộ ở cơ sở đảng ở hệ thống chính trị cơ sở.

Đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý tỉnh Kon Tum cần đổi mới công tác tổ chức, quán triệt Nghị quyết. Tỉnh cần tiếp tục suy nghĩ tìm tòi để phát huy sức sáng tạo, khắc phục tình trạng: tổ chức bộ máy, biên chế không giảm mà còn tăng; công tác đánh giá cán bộ chưa sát với thực tiễn; phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy trong một số lĩnh vực còn lúng túng; chất lượng công tác kiểm tra trong các đơn vị còn chưa cao; một số địa phương còn vi phạm quy tắc tập trung dân chủ... Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ đạo tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần năng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Trước đó, đồng chí Trương Tấn Sang đã đi thăm xã Đăk La, huyện Đăk Hà về công cuộc xây dựng nông thôn mới; thăm và tặng quà gia đình ông A Nhen, gương người đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn giỏi. Đồng chí Trương Tấm Sang đã làm việc với Công ty cao su Kon Tum về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và tham gia xóa đói giảm nghèo và công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp...

SỸ THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết