19/02/2018 - 23:30

Đồng bằng hội tụ 

“Muốn đi xa thì chúng ta cùng đi, cùng chia sẻ để phát triển và giải quyết các vấn đề cấp bách của vùng” - đó là ý tưởng mà lãnh đạo của các địa phương trong các tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười và Duyên hải phía Đông của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chung sức thực hiện. Triết lý “vết dầu loang” để biến những thách thức nội tại của vùng thành các cơ hội phát triển. Một “đồng bằng hội tụ” đang cần sự chung sức ấy. Và tại “Hội nghị Diên Hồng” - Hội nghị về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu, tổ chức ở TP Cần Thơ hồi cuối tháng 9-2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các địa phương hãy tạo lập liên kết phát triển giữa các tỉnh trong tiểu vùng, các tiểu vùng với nhau để tiến đến mục tiêu liên kết vùng ĐBSCL toàn diện, bền vững và phồn thịnh.

Chia sẻ bài viết