24/01/2010 - 21:56

Đơn vị để nợ đọng bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị tính lãi nợ, chậm nộp

Để thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2010 đạt hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động rà soát đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở danh sách lao động của đơn vị chốt đến 31-12-2009; Hướng dẫn các đơn vị việc hạch toán kinh phí tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Từ 1-1-2010 những đơn vị nợ đọng bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị tính lãi nợ, chậm nộp theo quy định.

Theo quy định, từ 1-1-2010, những người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 1-1-2009 nếu bị thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH. Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thất nghiệp của người lao động, sẵn sàng giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng cho đến ngày 22-1-2010, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa có người lao động nào đến đăng ký.

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 26.883 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đến 31-12-2009, số nợ bảo hiểm thất nghiệp của toàn tỉnh còn khoảng trên 900 triệu đồng. Việc rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do đây là chính sách mới, chủ sử dụng lao động và người lao động còn chưa hiểu hết và chưa nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách... cũng chưa được triển khai hiệu quả. Có đơn vị sau khi nhận được công văn hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã gửi văn bản đề nghị không tham gia bảo hiểm thất nghiệp với lý do trong suốt 40 năm hoạt động, Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động, chưa từng để xảy ra tình trạng thất nghiệp và sẽ... không bao giờ thất nghiệp...Việc hạch toán kinh phí tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng là một khó khăn cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị thuộc nguồn ngân sách Nhà nước. Do còn lúng túng nên đa số các đơn vị đã hạch toán thiếu nguồn kinh phí 1%.

HOÀNG VĂN TOÀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết