14/02/2020 - 21:10

Đơn giản hóa thủ tục hành chính giúp tiết kiệm tổng chi phí xã hội hơn 6.300 tỉ đồng/năm 

(CT)- Đó là kết quả nổi bật từ công tác xây dựng, rà soát thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách TTHC được triển khai quyết liệt ở Cục Hải quan TP Cần Thơ, góp phần tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 10-2, cả nước đã có 55/63 địa phương tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt 95,8%. Các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành đã được rà soát, qua đó cắt giảm 3.451/6.191 điều kiện kinh doanh của hầu hết các bộ, ngành; cắt giảm 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC vào khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỉ đồng/năm.

Cũng theo báo cáo này, hiện đã có hơn 44.200 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hơn 854.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có 6.900 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia được xử lý thành công; tiếp nhận, xử lý 4.150 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, đã có 9/22 bộ, cơ quan ngang bộ và tất cả 63 tỉnh, thành phố đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích hợp, cung cấp hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của bộ, cơ quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Bộ Tài chính cũng đã tích hợp, cung cấp dịch vụ cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, hủy tờ khai hải quan và khai bổ sung hồ sơ hải quan theo đúng tiến độ.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết