11/09/2011 - 08:58

Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10 vào tháng 12-2011

(Chinhphu.vn)- Trên cơ sở đề nghị của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý việc tổ chức Hội nghị Đối thoại về phòng, chống tham nhũng (PCTN) lần thứ 10. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo Vụ Theo dõi khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng Văn phòng Chính phủ, Hội nghị đối thoại lần này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12-2011 với chủ đề “Đánh giá tác động, hiệu quả các kỳ đối thoại về PCTN đối với công tác PCTN của Việt Nam” và theo đề xuất của Thanh tra Chính phủ, Chương trình Hội nghị đối thoại sẽ có các tham luận về tổng kết 5 năm thực hiện công tác PCTN; về đánh giá tác động, hiệu quả kỳ đối thoại về PCTN đối với công tác PCTN của Việt Nam; về những tiến triển của công tác PCTN sau các kỳ đối thoại trong một số lĩnh vực cụ thể.

Thanh tra Chính phủ cũng sẽ trình bày Báo cáo kết quả điều tra xã hội học “Đánh giá tác động của Đối thoại về PCTN tới nhận thức của công chúng và tăng cường sự tham gia của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. Được biết, trước khi diễn ra hội nghị trên, các bộ, ngành hữu quan sẽ tiến hành đánh giá tác động, hiệu quả các kỳ Đối thoại về PCTN đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình.

ĐỨC NAM

Chia sẻ bài viết