18/10/2012 - 15:29

Kỷ niệm 82 năm Ngày Truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2012)

Đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy không ngừng phát huy truyền thống “trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”

Cán bộ Văn phòng Quận ủy Bình Thủy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Trải qua chặng đường 82 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên văn phòng cấp ủy ở thành phố Cần Thơ không ngừng phấn đấu, nỗ lực vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Là cơ quan giúp việc, văn phòng cấp ủy các cấp ở thành phố không ngừng kiện toàn, từng bước hoàn thiện về tổ chức, bộ máy, cán bộ, làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng các chương trình công tác, quy chế làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ, góp phần giúp các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tiếp nối truyền thống của đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy, những năm qua, cán bộ, nhân viên văn phòng cấp ủy của thành phố Cần Thơ luôn phát huy truyền thống "Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo", không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Bùi Hữu Nhơn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, cho biết: "Thời gian qua, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng, lãnh đạo Thành ủy, các Quận ủy, Huyện ủy và cơ sở luôn tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng; đồng thời quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy. Văn phòng cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đều được trang bị máy vi tính, máy photocopy, máy fax, nối mạng nội bộ và mạng internet thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác văn phòng". Với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy đã giúp cho công tác chuyên môn của hệ thống văn phòng cấp ủy trong thành phố phát huy hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các công tác nội chính – tiếp dân, hành chính – cơ yếu, lưu trữ, quản trị, quản lý ngân sách của Đảng, tham mưu, tổng hợp… có nhiều chuyển biến, đảm bảo thực hiện tốt hoạt động của các cấp ủy đảng.

Điển hình như Văn phòng Quận ủy Bình Thủy đã chủ động phối hợp với các ban, ngành giúp cấp ủy lãnh đạo tổ chức các hội nghị, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hoàn chỉnh dự thảo các quyết định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo của cấp ủy. Văn phòng Quận ủy Bình Thủy đã phát huy vai trò tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác, quy chế làm việc chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Quận ủy Bình Thủy đã tham mưu cho Quận ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quận; công tác giáo dục và đào tạo; về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân phục viên, xuất ngũ; đồng thời thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của Quận ủy giai đoạn 2012-2015… Đồng chí Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Quận ủy Bình Thủy, cho biết: "Thời gian qua, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cán bộ văn phòng cấp ủy trong quận không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ làm công tác văn phòng, các cán bộ văn phòng cấp ủy còn tranh thủ thời gian tự học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Trong 18 cán bộ của Văn phòng Quận ủy, có 3 thạc sĩ, 9 cán bộ có trình độ đại học, 3 cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị". Trường hợp của đồng chí Tăng Thanh Tùng, chuyên viên bộ phận nghiên cứu tổng hợp của Văn phòng Quận ủy Bình Thủy, là một điển hình. Mặc dù đã tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh nhưng khi được phân công phụ trách công tác nội chính, Thanh Tùng đã tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần để học thêm bằng 2 đại học ngành luật hành chính. Thanh Tùng cho biết: "Tôi tham gia học thêm ngành luật hành chính để trang bị cho mình những kiến thức về luật, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo về công tác nội chính. Nhờ các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, chia sẻ công việc, giúp tôi vừa an tâm học mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Văn phòng Huyện ủy Phong Điền cũng có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng Huyện ủy và các Đảng ủy trực thuộc đều ứng dụng CNTT trong công tác văn phòng. Đồng chí Huỳnh Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Phong Điền, nói: "Nhờ ứng dụng CNTT đã tiết kiệm được giấy, mực in, thời gian của cán bộ văn phòng. Những thông tin được chuyển tải nhanh, giúp cán bộ văn phòng tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo xử lý kịp thời". Bên cạnh đó, Văn phòng Huyện ủy Phong Điền còn cải tiến rút ngắn thời gian, giảm bớt các buổi hội họp để cán bộ tăng cường đi công tác ở cơ sở; phân công cán bộ văn phòng phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn. Đồng chí Bùi Trần Nguyễn Thụy Vy, cán bộ nghiên cứu Văn phòng Huyện ủy Phong Điền, cho biết: "So với trước đây, công tác văn phòng có nhiều đổi mới. Việc lãnh đạo văn phòng phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực, địa bàn, nhằm giúp cán bộ nâng cao trách nhiệm, tăng cường đi cơ sở, theo dõi sâu sát để tham mưu hiệu quả, phù hợp thực tế. Tuy mỗi người có lĩnh vực riêng nhưng ai cũng phải nắm tình hình chung để sẵn sàng hỗ trợ, choàng gánh công việc giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chung".

Với những nỗ lực, đóng góp quan trọng vào công tác lãnh đạo của cấp ủy, nhiều tập thể và cá nhân văn phòng cấp ủy các cấp được tặng thưởng những danh hiệu cao quý; nhiều đồng chí trưởng thành từ công tác văn phòng cấp ủy đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao giữ những trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị. Đồng chí Bùi Hữu Nhơn, Chánh Văn phòng Thành ủy, khẳng định: "Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống "Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo" của các thế hệ cán bộ văn phòng cấp ủy trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cán bộ, nhân viên văn phòng cấp ủy trong thành phố càng quyết tâm phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; không ngừng tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ động nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát thực tiễn, đổi mới tác phong làm việc, năng động, sáng tạo để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết