17/09/2016 - 15:26

Các cấp ủy Đảng TP Cần Thơ

Đổi mới công tác lãnh đạo, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Để đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 10 năm qua, các cấp ủy Đảng TP Cần Thơ đã không ngừng đổi mới nội dung, phong cách, phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trực tiếp chỉ đạo quận, huyện, cơ sở. Trong đó, việc phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên chỉ đạo quận, huyện, xã, phường, thị trấn và khu vực, ấp đã tạo sự chuyển biến rõ nét ở các địa phương, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

CHỈ ĐẠO SÂU SÁT, KỊP THỜI

Một trong những đơn vị tiên phong trong đổi mới công tác lãnh đạo là Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy. Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, từ năm 2004, khi mới thành lập quận, BTV Quận ủy đã đề ra Nghị quyết số 02-NQ/QU về việc phân công các quận ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận về chỉ đạo khu vực. Từ năm 2013 đến nay, Quận ủy yêu cầu các đồng chí được phân công chỉ đạo khu vực phải đăng ký hỗ trợ khu vực những phần việc cụ thể theo từng năm và việc hoàn thành các phần việc ấy phải được Đảng ủy phường xác nhận, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm. "Hầu hết các đồng chí được phân công chỉ đạo khu vực hằng tháng đến khu vực ít nhất hai lần để dự họp với chi bộ và tham gia các phong trào. Qua đó, đã giúp các chi bộ và đảng bộ bộ phận khu vực nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, đề ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ quận" – đồng chí Lê Hoàng Nam nói.

Ở các quận ủy, huyện ủy khác, bên cạnh phân công thường vụ cấp ủy chỉ đạo toàn diện các tổ chức cơ sở đảng cũng đã phân công cấp ủy viên và các trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo toàn diện các chi bộ khu vực, ấp. Cụ thể, Huyện ủy Cờ Đỏ ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về "Xây dựng chi bộ ấp và đảng bộ xã, thị trấn trong sạch vững mạnh toàn diện"; trong đó, đã phân công 79 đồng chí Huyện ủy viên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện chỉ đạo toàn diện 79 chi bộ ấp. Huyện ủy Thới Lai đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về "Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện"; trong đó, đã phân công 77 đồng chí Huyện ủy viên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện tham gia chỉ đạo toàn diện 108 chi bộ ấp. Quận ủy Ninh Kiều ban hành Kế hoạch phân công 71 đồng chí Quận ủy viên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể quận chỉ đạo toàn diện 71 chi bộ khu vực… Các cấp ủy đảng yêu cầu mỗi đồng chí được giao chỉ đạo chi bộ ấp, khu vực phải chịu trách nhiệm giúp các chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh - xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Vì thế, hầu hết các đồng chí được phân công chỉ đạo toàn diện chi bộ ấp, khu vực đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên sâu sát với chi bộ và địa bàn được giao để tham gia sinh hoạt cùng chi bộ, hướng dẫn chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào cách mạng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn dân cư.

TRỰC TIẾP LẮNG NGHE, GIÚP CƠ SỞ THÁO GỠ KHÓ KHĂN

 Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Thạnh.

Các nhiệm kỳ qua, Thành ủy Cần Thơ cũng đã tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Thành ủy đã phân công 36 Thành ủy viên chỉ đạo toàn diện, hỗ trợ 36 xã của 4 huyện trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy, việc xây dựng NTM của các địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Lam Đa, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, nói: "Được các đồng chí Thành ủy viên hỗ trợ, 5 năm qua, xã đã nâng cấp và sửa chữa 13 km đường giao thông, 4/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng chợ Mỹ Khánh, Nhà văn hóa xã, 7 nhà thông tin ấp; thành lập được 1 hợp tác xã và 11 tổ hợp tác… Nhờ vậy, năm 2014 xã đã đạt chuẩn NTM".

Theo đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ, những năm qua, các đồng chí Thành ủy viên đã giúp 9 xã của huyện thực hiện được nhiều phần việc trong xây dựng NTM, nhất là đã vận động các nguồn lực trong và ngoài thành phố hỗ trợ các xã xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chăm lo nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường… Nhờ vậy, đến nay huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã còn lại đạt từ 13-17 tiêu chí.

Đến nay, thành phố có 1 huyện và 16 xã đạt chuẩn NTM, 20 xã còn lại đạt từ 13-19 tiêu chí NTM. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các Thành ủy viên chỉ đạo xã. Song song đó, hàng năm, theo chương trình công tác, Thường trực Thành ủy tổ chức các đoàn công tác trực tiếp làm việc với các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các cấp ủy cơ sở. Qua đó, Thường trực Thành ủy đã lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị và cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đánh giá: Thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các nhiệm kỳ qua, Thành ủy Cần Thơ đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, việc các cấp ủy phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên chỉ đạo quận, huyện, xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực và định kỳ thành lập đoàn đến làm việc với cơ sở đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy tiếp tục phân công các Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo toàn diện các quận ủy, huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; phân công 36 đồng chí là Thành ủy viên tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ 36 xã trong việc củng cố và xây dựng NTM để đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời, Thành ủy chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy tiếp tục phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy chỉ đạo toàn diện xã, phường, thị trấn; phân công các đồng chí cấp ủy viên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể quận, huyện chỉ đạo toàn diện chi bộ ấp, khu vực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết