03/04/2018 - 21:47

Doanh nghiệp tham gia động viên công nghiệp 

15 năm qua, cơ quan Quân sự và các sở, ngành thành phố đã phát huy vai trò tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (ĐVCN). Đến nay, thành phố đã khảo sát và chọn 41 doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có yêu cầu.

Các chủ doanh nghiệp trên địa bàn quận Ô Môn đăng ký phương tiện kỹ thuật theo lệnh động viên công nghiệp. Ảnh: CTV

Theo Thượng tá Bùi Văn Minh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ô Môn, hằng năm, UBND quận đều ban hành kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn quận, chủ yếu là ở khu công nghiệp Trà Nóc 2. Qua đó, xác định trách nhiệm của từng cơ quan chức năng nhằm đánh giá đúng và quản lý chặt chẽ tiềm lực về công nghiệp, chủ động huy động năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp đảm bảo quốc phòng. UBND quận đã khảo sát 10 doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có 5 doanh nghiệp đủ điều kiện đảm bảo sản xuất, sửa chữa khi có yêu cầu quốc phòng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy, cho biết: UBND quận thường xuyên chỉ đạo Ban CHQS quận tổ chức điều tra, nắm lại số quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật có mặt tại địa phương. Qua đó đưa vào đăng ký, quản lý 1.794 phương tiện các loại; xếp nguồn và biên chế vào đơn vị dự bị động viên 16 phương tiện kỹ thuật theo quy định. Quận Bình Thủy có 11 doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện ĐVCN.

Công ty TNHH Cơ khí Thế Dân (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện Pháp lệnh ĐVCN của thành phố. Để thực hiện Pháp lệnh ĐVCN, lãnh đạo công ty tăng cường mua sắm thiết bị, công nghệ trong sản xuất. Công ty cũng tích cực tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động trong các dây chuyền theo yêu cầu của Bộ CHQS thành phố. Vì vậy cán bộ, nhân viên đều nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ĐVCN.

Dù đạt nhiều kết quả nhưng việc thực hiện Pháp lệnh ĐVCN hiện còn gặp một số khó khăn: nhiều nhà quản lý doanh nghiệp công nghiệp chưa nhận thức đúng trách nhiệm, nghĩa vụ ĐVCN; sản phẩm của các doanh nghiệp có chất lượng chưa cao, chỉ đáp ứng được các mặt hàng đơn giản… Ông Lâm Thế Vân, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Thế Dân, cho biết: “Nguồn vốn đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại của chúng tôi còn hạn chế, tình hình nhân sự công ty biến động mạnh qua từng năm nên công tác tuyên truyền ĐVCN trong công ty còn gặp khó khăn”. Thượng tá Bùi Văn Minh, Chính trị viên Ban CHQS quận Ô Môn, cho rằng việc thực hiện Pháp lệnh ĐVCN còn gặp khó vì số lượng doanh nghiệp công nghiệp được khảo sát, lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ còn ít so với thực tế. Các quy định về chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp công nghiệp, người lao động cũng như hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm Pháp lệnh ĐVCN không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh ĐVCN, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Hằng năm, UBND thành phố đều ban hành quyết định, kế hoạch và tiến hành khảo sát năng lực sửa chữa, sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời giao Bộ CHQS thành phố là cơ quan phụ trách chính thực hiện việc khảo sát. UBND thành phố cũng ra quyết định giao chỉ tiêu và chỉ đạo Bộ CHQS thành phố tổ chức huấn luyện công nhân, nhân viên kỹ thuật các doanh nghiệp theo chương trình và thời gian quy định. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về công tác ĐVCN. Các quy định về khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp từng bước đi vào nền nếp.

“Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Pháp lệnh ĐVCN, gắn việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, vai trò của tham mưu của cơ quan Quân sự trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ĐVCN” - đồng chí Nguyễn Thanh Dũng nói.

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết