29/08/2012 - 14:51

Đoàn kết xây dựng gia đình no ấm, xã hội tiến bộ

Lãnh đạo UBMTTQVN quận Ô Môn, Ban Công tác Mặt trận khu vực 12 đến thăm một hộ đồng bào dân tộc Khmer được địa phương giúp đỡ thoát nghèo.

Khu dân cư số 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn có gần 30% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, những năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2010 đến nay, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể khu vực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con đoàn kết, tương trợ nhau trong sản xuất, đồng thời tích cực hỗ trợ về nhiều mặt, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, no ấm hơn. Đây cũng là một trong những khu dân cư nhiều năm liền được công nhận là khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa.

Theo đồng chí Đào Loan, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 12, kết quả nổi bật của khu vực trong thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế. Do bà con ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, đa số trồng lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ nên đời sống còn nhiều khó khăn. Để giúp bà con nâng cao đời sống, đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, các hình thức tương trợ vốn, giống, kỹ thuật cũng được tăng cường. Trong năm 2010, Chi hội Nông dân và Phụ nữ khu vực đã bảo lãnh cho hội viên vay vốn trên 1 tỉ đồng để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, khu vực còn vận động thành lập Tổ đắp đập để giúp bà con đắp đập giữ nước khi xuống giống vụ lúa đông xuân hàng năm. Riêng vụ đông xuân 2010-2011, khu vực vận động bà con đóng góp tiền để làm đê bao khép kín, tổng chiều dài 3.500 m... Bằng những biện pháp hỗ trợ thiết thực, nhiều hộ đã thoát nghèo. Năm 2010, toàn khu dân cư có 85 hộ nghèo, đến đầu năm 2012, số hộ nghèo giảm xuống còn 70 hộ. Chị Danh Thị Thu, cho biết: "Gia đình tôi có 2 con, ít đất, thuộc diện hộ nghèo. Mấy năm qua, nhờ được khu vực, Hội Phụ nữ bảo lãnh cho vay vốn mở tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ và chăn nuôi gà vịt. Đến cuối năm 2010, gia đình đã thoát nghèo, cuộc sống ngày càng ổn định hơn".

Công tác chăm lo cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được khu vực quan tâm thường xuyên. Bên cạnh các hộ nghèo được cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) khu vực còn vận động 15 hộ cận nghèo mua thẻ BHYT. Đồng chí Đào Loan, cho biết: "Qua tuyên truyền, vận động và đặc biệt là khi bà con được tạo điều kiện cấp phát thẻ BHYT, hỗ trợ mua thẻ BHYT thì thói quen chữa bệnh bằng các biện pháp phản khoa học, có biểu hiện mê tín dị đoan đã giảm hẳn...". Khu vực cũng đã vận động các mạnh thường quân đóng góp tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Riêng năm 2011, khu vực vận động mạnh thường quân số tiền 30 triệu đồng để cất 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Cuộc sống được cải thiện, bà con càng tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Hàng năm, Ban Công tác Mặt trận đều vận động bà con trong khu vực đóng góp tiền và ngày công để nâng cấp, sửa chữa 1 - 2 tuyến đường. Trong năm 2010 và 2011, bà con đã đóng góp trên 20 triệu đồng và khoảng 200 ngày công lao động để nâng cấp, sửa chữa 3.700 m đường. Sự nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đại bộ phận nhân dân. Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của bà con, hàng năm, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường của khu vực đều đạt khoảng 99%; hiện nay, có 97% hộ dân sử dụng nước sạch, khu vực không còn tình trạng chuồng trại và nhà vệ sinh thải trực tiếp chất thải ra sông rạch.

Trong nhiều nhân tố góp phần xây dựng tình đoàn kết xóm ấp còn có sự đóng góp tích cực của Tổ hòa giải của khu vực. Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng khu vực kiêm Tổ trưởng Tổ hòa giải, cho biết: "Tổ hòa giải gồm 9 thành viên, cơ cấu gồm đại diện các đoàn thể khu vực. Thông qua những buổi gặp gỡ, trao đổi cùng gia đình, các bên có liên quan rồi khơi gợi cho các đối tượng có tranh chấp xích mích về tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình thiêng liêng, phân tích thiệt hơn... chúng tôi đã hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp. Qua đó giúp cho tình hình an ninh trật tự và tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình thêm thắt chặt, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra". Chỉ tính trong năm 2011, khu vực đã hòa giải thành 8 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai và hôn nhân gia đình.

Ghi nhận về những kết quả tích cực ở khu dân cư 12, phường Châu Văn Liêm trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" những năm gần đây, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Chủ tịch UBMTTQVN quận Ô Môn, đúc kết: " Ban Công tác Mặt trận khu dân cư biết dựa vào các vị sư của chùa Sanvor Pôthinhen để vận động bà con thực hiện, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, nhất là quan tâm việc học hành, vận động học sinh bỏ học ra lớp, động viên giúp đỡ khuyến khích để các em có điều kiện học cao hơn, giỏi hơn; vận động mọi người có trách nhiệm với xã hội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chung sức xây dựng cầu, đường, làm cho bộ mặt khu vực ngày càng đổi mới... Chuyển biến đáng phấn khởi nhất là đời sống của bà con từng bước nâng lên, tạo được sự đoàn kết gắn bó yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau trong cộng đồng; quan tâm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc...".

Bài, ảnh: THÁI AN

Chia sẻ bài viết