25/01/2021 - 06:00

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Đoàn Đại biểu Cần Thơ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng bộ và nhân dân thành phố giao phó 

Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ hôm nay, ngày 25-1, đến 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự ĐH, Đảng bộ TP Cần Thơ có 19 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 52.000 đảng viên. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu sẽ tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp những vấn đề quan trọng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trước thềm ĐH, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố, đã trả lời phỏng vấn Báo Cần Thơ xung quanh những vấn đề Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố sẽ đóng góp tại ĐH. Đồng chí Lê Quang Mạnh cho biết:

- ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng có 1.587 đại biểu của 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, đại diện cho hơn 5,2 triệu đảng viên cả nước tham dự. ÐH lần thứ XIII của Ðảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức; nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Ðảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn.

ÐH được tổ chức vào thời điểm toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết ÐH lần thứ XII của Ðảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

ÐH có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết ÐH lần thứ XII, gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc thi hành Ðiều lệ Ðảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII.

 Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong đảng viên, nhân dân vào Dự thảo Văn kiện ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Qua theo dõi tình hình tổng hợp các ý kiến, có những vấn đề gì đồng chí tâm đắc?

- Thành ủy đã tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào Dự thảo Văn kiện ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng với hàng ngàn lượt ý kiến. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với kết quả đánh giá của các dự thảo văn kiện ÐH. Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn hạ tầng kinh tế - xã hội vùng ÐBSCL chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhiều ý kiến đề nghị Trung ương xem xét, cân nhắc đến việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và vùng ÐBSCL trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, có tính đến phòng tránh thiên tai; có chính sách, chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu như lũ lụt ở nhiều nơi, hạn hán và xâm nhập mặn ở ÐBSCL. Trung ương cần nghiên cứu, có biện pháp hiệu quả trong đàm phán với các nước đầu nguồn sông Mekong về việc xây các đập thủy điện lớn, để không làm ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy của hệ thống sông ngòi, gây nhiều hệ lụy đến nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp của nước ta. Quan tâm hơn việc quy hoạch sản xuất, tổ chức phối hợp, liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng được mùa - mất giá.

Nhiều ý kiến đề nghị có giải pháp tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; có cơ chế, chính sách để thu hút nhân tài đã và đang học tập, làm việc ở ngoài nước phục vụ cho công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Có giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, có giải pháp tăng cường hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, nhất là chủ quyền biển, đảo; kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Bên cạnh đó, cần chú trọng, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ðảng và Nhà nước rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Cần có giải pháp căn cơ hơn để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Có định hướng và lãnh đạo việc phân bổ nguồn lực đầu tư phát triển đất nước, cân nhắc ưu tiên phân bổ nguồn lực đầu tư cho nông thôn, nông nghiệp, kinh tế biển, biên giới, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia…

 Tại ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ðoàn đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ sẽ tham gia tham luận và tập trung đóng góp những vấn đề trọng tâm gì, thưa đồng chí?

- Tham dự ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ðoàn đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ đã đăng ký tham luận với chủ đề “Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học - công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực”. Trong bài tham luận này, Ðoàn TP Cần Thơ làm rõ về lợi thế sản xuất nông nghiệp của vùng ÐBSCL; kết quả sản xuất nông nghiệp của vùng những năm qua; những bất cập và thách thức trong sản xuất nông nghiệp của vùng; nhu cầu về lương thực của thế giới đến năm 2050; xu thế ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển ngành hàng nông nghiệp...

Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: ANH DŨNG

Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: ANH DŨNG

Tham luận của Ðoàn cũng phân tích, làm rõ: TP Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng ÐBSCL, dù không phải là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhất vùng, nhưng Cần Thơ là nơi hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để trở thành trung tâm khoa học - công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực. Cần Thơ có nhiều tiềm lực về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất trong nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, là nơi tập trung nguồn lực cán bộ và cơ sở vật chất cao nhất vùng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao; có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của quốc gia và khu vực về lĩnh vực nông nghiệp.

Vì vậy, Ðoàn sẽ đề nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế và chính sách phát triển nông nghiệp bền vững vùng ÐBSCL dựa vào lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, trong đó có cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Cần Thơ, làm cơ sở pháp lý để phát triển thành phố thành trung tâm khoa học - công nghệ về nông nghiệp công nghệ cao của vùng, quốc gia và khu vực. Chú trọng đầu tư các công trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp tại Cần Thơ, tạo đột phá cho phát triển thành phố, làm động lực phát triển cho cả vùng ÐBSCL; tăng cường các nguồn lực để thực hiện các dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội mang tính cấp vùng để ứng phó với biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên và phát triển bền vững.

Ðề nghị Trung ương có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển nguồn lực trình độ cao về nông nghiệp cho các viện nghiên cứu khoa học, trường đại học và của các đơn vị khoa học của thành phố; tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Hỗ trợ kêu gọi các tổ chức quốc tế đầu tư hay cùng đầu tư xây dựng các viện, trung tâm nghiên cứu nông nghiệp tầm quốc gia, khu vực tại TP Cần Thơ và ưu tiên cho TP Cần Thơ tiếp nhận các tài trợ quốc tế để xây dựng và phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, đề nghị có chính sách thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, để góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn ngày càng có xu hướng dôi dư, theo phương châm “ly nông, nhưng không ly hương”; đồng thời, nghiên cứu tăng mức hạn điền trong việc sử dụng đất đai để có điều kiện ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, trong điều kiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được áp dụng rộng rãi…

 Thưa đồng chí, hưởng ứng lời kêu gọi, phát động của Thành ủy, UBND thành phố, thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương trong thành phố tiếp tục phát động, tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðến nay, đồng chí ghi nhận, đánh giá kết quả thực hiện như thế nào?

- Ngay sau khi ÐH đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV thành công tốt đẹp, ÐH đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ÐH đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV và nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Ðảng. Qua đó, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm của toàn Ðảng bộ và nhân dân thành phố.

Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị; trong đó, chú trọng thực hiện năm chủ đề 2021 của thành phố là: “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ”. Các phong trào thi đua nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm hiện nay về phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết