07/03/2010 - 10:57

Định hướng và đề xuất giải pháp giúp các doanh nhân nữ phát triển bền vững

Sáng 6-3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam với chủ đề “ Kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng: Cơ hội và Thách thức” nhằm đánh giá, phân tích những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế, trên cơ sở đó cùng định hướng và đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp nữ nói riêng, khắc phục hậu quả và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, doanh nhân Việt Nam đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước, đồng thời là đội ngũ tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế. Phó Thủ tướng cho rằng, năm 2010, kinh tế thế giới lấy được đà hồi phục sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là doanh nhân nữ tiếp tục phát triển.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Quốc gia Phụ nữ Việt Nam 2010, diễn đàn này còn là nơi để các doanh nghiệp nữ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường liên kết, xây dựng và phát triển mạng lưới doanh nhân nữ; đồng thời tại đây, các báo cáo, kinh nghiệm thực tế vượt qua khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã được trình bày và chia sẻ.

THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết