10/10/2012 - 21:12

Đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng từ 1-1-2013

(CT)- Theo Thông báo số 293/TB-NHNN ngày 28-9-2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng, từ ngày 1-1-2013, tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. Kể từ thời điểm đình chỉ lưu hành, các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố.

T.T

Chia sẻ bài viết