08/05/2009 - 09:22

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội góp ý kiến điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2009

Điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 5 - 5,5% là phù hợp

Ngày 7-5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Kiên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã họp phiên họp toàn thể lần thứ 7 để xem xét, thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. Những ý kiến góp ý của các thành viên của Ủy ban sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp, hoàn chỉnh lại để xây dựng báo cáo trình Ủy ban Thường vụ QH và QH tại kỳ họp sắp tới.

Phát biểu tại phiên họp, Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh bội chi cần xem xét 3 nguyên nhân: giảm thu từ nguồn dầu thô; giảm thuế VAT cho 19 nhóm mặt hàng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với những doanh nghiệp dệt may, da giày...; giảm lệ phí trước bạ, hoàn thuế nhanh cho các trường hợp chưa đủ chứng từ nên bội chi ngân sách không quá 8%. Việc giảm, giãn thuế thu nhập cá nhân thì vừa qua Chính phủ có Nghị quyết số 18 và thực hiện các chính sách về ưu đãi đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và nhà ở cho sinh viên. Việc ưu đãi về nhà ở xã hội, áp dụng ưu đãi thuế VAT cao nhất là từ 0% đến 5% (vẫn được hoàn một phần). Tuy nhiên, 0% hiện nay mới áp dụng cho xuất khẩu. Nếu áp dụng 0% sẽ không công bằng cho y tế, giáo dục...; đề nghị nên để mức độ ưu đãi 5% (được khấu trừ 10% đầu vào).

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Cao Sĩ Kiêm nhận định: nền kinh tế nước ta bị tác động nhanh do cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Các chỉ số tiêu dùng giảm nhanh, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu năm 2008. Năm 2009, Chính phủ có sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, nhất là trong 4 tháng đầu năm. Ông Cao Sĩ Kiêm cho rằng, các quyết sách gắn với các nhóm giải pháp đồng bộ của Chính phủ đưa ra nhanh nhưng việc triển khai còn chậm. Bởi lẽ nguồn vốn hỗ trợ đến tay người dân chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, hướng dẫn chưa đầy đủ,... Ông Kiêm cũng đồng tình tốc độ tăng trưởng GDP từ 5-5,5% là phù hợp và có tính khả thi hơn.

Ngày 8-5, Ủy ban Kinh tế của QH tiếp tục họp xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết