12/03/2009 - 08:25

Đến năm 2015, Việt Nam sẽ có 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

(TTXVN)- Tại cuộc họp ngày 11-3 với các Bộ, ngành về xây dựng Đề án đào tạo nghề cho nông dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Đề án đào tạo nghề cho 1 triệu lao động nông thôn sẽ được lấy ý kiến của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, sau đó sẽ thông qua lần cuối tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 23-3-2009, để làm căn cứ trình Thường trực Chính phủ vào cuối tháng 3-2009. Đây là một đề án quan trọng có ý nghĩa xã hội rất to lớn, nên việc thực hiện đề án phải có lộ trình, đảm bảo chậm nhất đến năm 2015, Việt Nam sẽ có 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề. Từ năm 2009, cần phấn đấu đào tạo từ 300.000 người/năm và sẽ tăng dần theo thời gian.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng đề án phải hết sức chú ý tới đặc thù của các tỉnh miền núi, nơi tập trung nhiều bà con dân tộc. Trong cơ cấu các ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn, cần nghiên cứu đào tạo người giúp việc gia đình, từ đây có thể hướng tới chuẩn hóa nghề này và xuất khẩu lao động.

Đề án này sẽ được chia thành 3 nhóm: Đào tạo người làm nông nghiệp sẽ giao Hội nông dân Việt Nam chủ trì; Đào tạo lao động các ngành nghề dịch vụ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đào tạo cán bộ công chức xã giao Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội. Trong quá trình xây dựng đề án, các Bộ, ngành chú ý cụ thể hóa yêu cầu dạy nghề quốc gia thành nhiệm vụ của từng địa phương, nhất là đối với những vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ bài viết