05/03/2013 - 08:56

Đến năm 2015, đào tạo thí điểm 2.750 sinh viên các nghề trọng điểm cấp quốc tế

(Chinhphu.vn) – Đây là một trong những mục tiêu đặt ra tại Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt.

Đề án cũng đặt mục tiêu năm 2014 hoàn thành tiếp nhận, chuyển giao 34 bộ chương trình từ nước ngoài cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế được quốc gia chuyển giao hoặc tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín kiểm định và công nhận đạt chất lượng. Trong đó, tổ chức đào tạo thí điểm 34 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế đã được chuyển giao, tập trung tại 26 trường nghề sẽ trở thành trường chất lượng cao vào năm 2015. Mỗi nghề tổ chức đào tạo thí điểm một khóa, mỗi khóa ít nhất 1 lớp, mỗi lớp không quá 25 sinh viên. Lộ trình là năm 2013 đào tạo thí điểm 8 nghề với tổng số 225 sinh viên; năm 2014 đào tạo thí điểm 22 nghề với tổng số 950 sinh viên và năm 2015 đào tạo thí điểm 8 nghề với tổng số 1.575 sinh viên.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2015 đào tạo, bồi dưỡng 1.400 giáo viên ở nước ngoài; 300 cán bộ quản lý dạy nghề thuộc 26 trường chất lượng cao ở nước ngoài theo Dự án hợp tác với Mỹ (Chương trình HEEAP). Giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài nâng cao kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu dạy các chương trình được chuyển giao; đồng thời bồi dưỡng phương pháp xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, phương pháp xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết