29/11/2017 - 08:19

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển du lịch

(CT)- Ngày 28-11, ông Nguyễn Ngọc Thiện- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chủ trì hội nghị trực tuyến Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTT&DL triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn diễn ra ở 63 đầu cầu trên toàn quốc.

Nghị quyết số 08-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, dự kiến thu hút được 17-20 triệu lượt khách quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD. Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTT&DL, xác định nhiệm vụ của từng Bộ, ngành, địa phương; đề ra 15 đề án trọng tâm thực hiện từ nay đến năm 2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu đề xuất và kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề cấp bách trong phát triển du lịch: cơ cấu lại ngành du lịch; xây dựng cơ chế đầu tư hạ tầng du lịch; xây dựng các khung đào tạo đạt chuẩn quốc tế; thành lập đội cảnh sát du lịch để chế tài các vi phạm, quỹ đầu tư cho phát triển du lịch. Tại cuộc họp, ông  Huỳnh Vĩnh Ái- Thứ trưởng Bộ VHTT&DL ghi nhận những nỗ lực của ngành du lịch và các địa phương trong thời gian qua, chỉ đạo Tổng cục du lịch tiếp tục rà soát những đề xuất của các địa phương, để có những giải pháp kịp thời.

Dịp này, Tổng cục du lịch cũng giới thiệu một số nội dung mới của Luật Du lịch năm 2017, chính thức hiệu lực vào đầu năm 2018. Theo dự báo của Tổng cục du lịch, năm 2017 du lịch Việt Nam đón khoảng 12,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 28% so với năm 2016, 75 triệu khách nội địa, tổng doanh thu dự kiến đạt 23 tỉ USD. Năm nay du lịch Việt Nam thăng gần 10 hạng trên bảng xếp hạng quốc tế, hiện đứng vị trí 67/137.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết