02/05/2018 - 15:28

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND 

Mới đây, tại Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, Thường trực HĐND thành phố đã chọn chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng trong việc ban hành các nghị quyết của HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015” để thảo luận. Tại hội nghị, Thường trực HĐND các quận, huyện đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Nâng cao vai trò giám sát

Nhiều đại biểu cho rằng nghị quyết của HĐND là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là căn cứ để UBND thành phố và các cơ quan liên quan ban hành các quyết định trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành nghị quyết của HĐND luôn là đòi hỏi được đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đời sống xã hội, đảm bảo các quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Ông Phạm Trung Hiếu, Phó Chủ tịch HĐND quận Thốt Nốt, cho biết: “Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có nhiệm vụ giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện của các cấp, các ngành; đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót, những bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND và các cơ quan liên quan có các giải pháp để bảo đảm nghị quyết được thực thi hiệu quả”. Theo ông Hiếu, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND cần định kỳ tổ chức khảo sát, giám sát và sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, kịp thời đánh giá những tồn tại, hạn chế... Qua đó, đề nghị HĐND xem xét để quyết định bổ sung, sửa đổi, hoặc bãi bỏ những nội dung không phù hợp...

Vấn đề cũng được ông Phạm Thanh Cường, Phó Chủ tịch HĐND quận Cái Răng, đồng tình: “Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của nghị quyết HĐND sau khi ban hành đó là nghị quyết có đi vào cuộc sống hay không, có được cử tri và nhân dân biết để đón nhận hay không. Muốn biết được điều này, công tác khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND là hết sức quan trọng”. Bà Phan Thị PaRi, Phó Chủ tịch HĐND quận Ô Môn, cho biết thêm: “Các Ban của HĐND cần tăng cường chức năng giám sát, giúp Thường trực HĐND, HĐND trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả mang lại từ nghị quyết, để trên cơ sở đó phản biện, góp ý, điều chỉnh, bổ sung những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho những nghị quyết tiếp theo”. Nhiều đại biểu cũng đồng quan điểm trên vì qua giám sát, mới nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những bất cập trong triển khai, thực hiện nghị quyết. Đồng thời, lắng nghe ý kiến phản hồi của các đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ các nghị quyết chưa phù hợp...

Chủ động soạn thảo nghị quyết

Có đại biểu cho rằng để nghị quyết HĐND có chất lượng, cơ quan chủ trì soạn thảo cần có kế hoạch, chủ động lựa chọn người có tâm huyết, năng lực, trình độ chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm để thực hiện. Trong quá trình xây dựng dự thảo cần lấy ý kiến đối tượng chịu tác động của chính sách; tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách, lấy ý kiến các chuyên gia. Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền, nói: “Công tác soạn thảo và ban hành nghị quyết là một công việc rất khó, phải làm sao để nghị quyết đi vào cuộc sống, đảm bảo hài hòa các lợi ích của đa số cử tri, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi người làm công tác này có lập trường, tư tưởng chính trị rõ ràng; phải có năng lực, trình độ, kiến thức thực tiễn”.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề cập đến nội dung báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; phải đánh giá khách quan, chính xác, thẳng thắn, thể hiện rõ chính kiến về nội dung dự thảo nghị quyết. Quá trình thẩm tra, nếu dự thảo nghị quyết chuẩn bị không đạt yêu cầu, các vấn đề quan trọng chưa đạt được sự thống nhất cao; quan điểm còn quá trái ngược nhau, các Ban HĐND nên mạnh dạn nêu ý kiến, yêu cầu UBND, các cơ quan chuyên môn tiếp thu chỉnh sửa hoặc đề nghị không trình dự thảo nghị quyết ra HĐND. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy, cho biết: “Thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban HĐND nhằm xem xét tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của nội dung dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật hiện hành; sự phù hợp, tính đáp ứng của nội dung dự thảo với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trước khi trình HĐND. Do đó, muốn nghị quyết của HĐND ban hành cần thiết phải nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND”.

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết