31/07/2020 - 21:05

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Đề ra giải pháp mang tính chiến đấu cao, đưa TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới 

(CT)- Ngày 31-7, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, được sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy báo cáo tại buổi làm việc.  Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, báo cáo những nội dung cơ bản, trọng tâm dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Cần Thơ trình ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, trình bày phương án nhân sự ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung, công việc quan trọng để tổ chức thành công ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố.

Dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ XIII đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm, cao hơn mức trung bình toàn quốc, cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL. GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Quy mô nền kinh tế đạt 120.000 tỉ đồng, gấp 1,63 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng tăng lên, tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm dần. Du lịch phát triển khá toàn diện về số lượng, chất lượng, đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có thứ hạng cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên.

Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố 5 năm tới là: phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố sớm trở thành đô thị hạt nhân; là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng ĐBSCL về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị sông nước, văn minh, sinh thái, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã đóng góp vào dự thảo các văn kiện ĐH Đảng bộ TP Cần Thơ về những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: Công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai thực hiện chu đáo, nghiêm túc, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Dự thảo các văn kiện ĐH Đại biểu Đảng bộ thành phố xây dựng công phu, đánh giá đúng thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm và có tính khả thi cao trên cơ sở bám sát các quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện trình ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của thành phố.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: 5 năm qua, với sự đoàn kết, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế thành phố phát triển khá cao; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống người dân được nâng lên; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đề cập đến mục tiêu, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố. Đồng thời lưu ý, Đảng bộ thành phố cần nghiên cứu, bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương đã nêu trong dự thảo văn kiện trình ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để đưa thành phố vượt qua khó khăn, phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm lại và nguy cơ rơi vào suy thoái, khủng hoảng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Đảng bộ thành phố cần lãnh đạo thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh để phát triển. Huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng, nhất là kết nối với TP Hồ Chí Minh; đề ra chính sách thu hút đầu tư, bảo đảm sự phát triển của vùng ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Phát huy tiềm năng, lợi thế, xác định rõ vị trí và vai trò của thành phố trong tổng thể của vùng ĐBSCL để tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng, thúc đẩy liên kết vùng; chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh ĐBSCL và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đảng bộ thành phố cần phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, dự báo tình hình trong những năm tới để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến đấu cao cho nhiệm kỳ 2020-2025 là phát triển TP Cần Thơ nhanh hơn, bền vững hơn, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng ĐBSCL trên một số lĩnh vực. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho ý kiến về phương án nhân sự ĐH Đảng bộ thành phố; đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ cần tiếp thu tối đa những ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đóng góp tại buổi làm việc để hoàn chỉnh các văn kiện ĐH Đảng bộ thành phố và phương án nhân sự ĐH.

Thay mặt BTV Thành ủy, đồng chí Trần Quốc Trung cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng chí Trần Quốc Trung khẳng định sẽ bổ sung các ý kiến đóng góp này vào dự thảo các văn kiện ĐH và chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố, đưa thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong 5 năm tới.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết