13/05/2017 - 13:12

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xử lý hộ dân lấn chiếm đất công

Cử tri phường Xuân Khánh phản ánh tại hẻm 149 - bờ kè rạch Tham Tướng có một hộ dân lấn chiếm đất công để xây dựng công trình, ảnh hưởng đến lối đi của các hộ dân khác. Cử tri đã nhiều lần phản ánh vấn đề này với các cơ quan chức năng, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

- Ngày 25-4-2014, UBND phường Xuân Khánh đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng nhà tạm không có giấy phép xây dựng trên đất công không được phép xây dựng (hẻm công cộng) đối với ông Trần Công Tấn (người bị người dân phản ánh).

- Ngày 29-4-2014, UBND quận Ninh Kiều đã ban hành Quyết định số 2444/QĐ-XPVPHC về việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông Trần Công Tấn. Ngày 13-5-2014, UBND phường Xuân Khánh đã kết hợp với các ngành chức năng đến triển khai Quyết định số 2444/QĐ-XPVPHC đến ông Trần Công Tấn. Ông Tấn có nghe triển khai quyết định, nhưng không đồng ý ký tên vào biên bản. Sau đó, ông Tấn đã khiếu nại Quyết định số 2444/QĐ-XPVPHC tại UBND quận Ninh Kiều.

- Ngày 30-5-2014, UBND quận Ninh Kiều đã ban hành Quyết định số 3116/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ cho Thanh tra quận tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung khiếu nại của ông Tấn. UBND quận Ninh Kiều tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn rà soát các hồ sơ có liên quan để nhanh chóng giải quyết vụ việc.

Chia sẻ bài viết