13/11/2019 - 20:21

Đề nghị xem xét lại việc đóng tạm ứng trước khi cấp cứu

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh người dân bị bệnh vào cấp cứu, bệnh viện yêu cầu phải đóng tiền tạm ứng trước mới tiến hành cấp cứu, điều trị. Nội dung trả lời của Sở Y tế như sau:

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện nghiêm túc thực hiện ưu tiên giải quyết các bệnh cấp cứu, bệnh nặng, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, gia đình chính sách… Việc cấp cứu là phải ưu tiên giải quyết rồi sau đó kịp thời bổ sung thủ tục giấy tờ hành chính… Các trường hợp bệnh nặng, bệnh viện phải ưu tiên giải quyết về chuyên môn cấp cứu và khám, chữa bệnh. Các trường hợp không có thẻ BHYT nhưng gặp khó khăn về chi phí thanh toán khám, chữa bệnh thì báo cáo lãnh đạo của khoa hoặc ban giám đốc bệnh viện xem xét giải quyết.

Ngành y tế đã chỉ đạo các bệnh viện không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh BHYT khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ (trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có bảo hiểm y tế theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu). Các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm việc tạm ứng chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng BHYT có cùng chi trả hoặc vượt mức thanh toán BHYT, các đối tượng không cùng chi trả không phải đóng tạm ứng. 

Vấn đề cử tri phản ánh, Sở Y tế ghi nhận và kịp thời chấn chỉnh các bệnh viện thực hiện nghiêm theo quy định, không để bệnh nhân bị chậm trễ trong cấp cứu kịp thời, cũng như không để thiếu thuốc cho bệnh nhân. Các cá nhân và lãnh đạo đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chưa thực hiện theo quy định. Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra việc các bệnh viện tạm ứng chi phí khám, chữa bệnh, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời cá nhân tập thể không thực hiện đúng chủ trương của ngành, gây chậm trễ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong quá trình khám, chữa bệnh.

Chia sẻ bài viết