18/04/2024 - 19:37

Đề nghị xem xét giảm mức tiền tạm ứng viện phí

Cử tri quận Ô Môn phản ánh một số bệnh viện quy định mức tiền tạm ứng viện phí khá cao, do vậy nhiều trường hợp lúc nhập viện người nhà bệnh nhân không có khả năng đóng tạm ứng. Cử tri đề nghị xem xét giảm mức tiền tạm ứng viện phí. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Các bệnh viện thực hiện tạm thu tiền tạm ứng viện phí căn cứ tại mục 3 khoản 6 Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30-9-1995 của Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương và Xã hội - Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí “Giao cho giám đốc bệnh viện quy định và chịu trách nhiệm việc thực hiện thu tạm ứng trước tiền viện phí khi người bệnh vào điều trị nội trú theo các mức phù hợp với từng nhóm bệnh, nhưng không được vì khoản thu này mà trì hoãn việc tiếp nhận, cấp cứu hay điều trị cho người bệnh”.

Theo khoản 5, điều 2, Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 29-3-2016 của Bộ Y tế về tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh “Không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh BHYT khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có BHYT theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu”.

Hiện nay, các bệnh viện không thu tiền tạm ứng đối với bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám và điều trị ngoại trú, chỉ tạm thu khi bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Tuy nhiên, thẻ BHYT có mã quyền lợi 100%, như: CC12, TE1, CK2, BT2, TS2… nếu không phát sinh chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT sẽ không phải đóng tiền tạm ứng viện phí. Trường hợp bệnh nhân chưa có tiền đóng tạm ứng, bệnh viện vẫn tiến hành các thủ tục chuyên môn và bệnh nhân có thể đóng tạm ứng vào ngày hôm sau. Trường hợp bệnh nhân có sổ hộ nghèo, có xác nhận hoàn cảnh khó khăn, neo đơn thì bệnh viện sẽ miễn giảm viện phí hoặc xin nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm để hỗ trợ bệnh nhân…

Chia sẻ bài viết