01/04/2020 - 21:06

Đề nghị xem xét, bố trí nền tái định cư 

Cử tri đề nghị xem xét, bố trí nền tái định cư cho các hộ dân còn lại thuộc dự án Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có tổng diện tích đất thu hồi là 30,95ha, với tổng số 702 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Hiện nay, đã phê duyệt tái định cư cho 690 trường hợp, đã tiến hành bốc thăm, giao nền cho 477/580 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, tương đương 543 nền; còn lại 109 hộ (không có nhà ở trên phần đất ảnh hưởng bởi dự án, không phải di chuyển chỗ ở) thuộc các trường hợp  được xét mua nền tái định cư, tương đương 122 nền, vẫn chưa được bố trí tái định cư.

Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương tiếp nhận các lô nền tái định cư tại Khu đô thị, tái định cư Cửu Long để tiếp tục giải quyết nền tái định cư cho các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, thành phố chưa nhận thêm nguồn nền tái định cư từ Khu đô thị, tái định cư Cửu Long để tổ chức bốc thăm, giao nền cho các hộ dân. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với chủ đầu tư dự án Khu đô thị, tái định cư Cửu Long để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và bàn giao các lô nền để thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân còn lại.

Chia sẻ bài viết