28/11/2020 - 05:16

Đề nghị xây dựng thêm nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt

Cử tri đề nghị đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Thủy. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 1 nhà máy xử lý nước thải có công suất 30.000m3/ngày đêm. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn theo quy định chỉ đáp ứng khoảng 20-25% lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. Để tiếp tục thu gom xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu vực đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng đã có các văn bản đề nghị UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư của thành phố, cũng như đề nghị kêu gọi đầu tư nguồn vốn tư nhân, vốn vay ODA để đầu tư xây dựng nhà máy thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt.

Tuy nhiên, việc đầu tư hệ thống mạng lưới thu gom và nhà máy xử lý nước thải đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn, ngân sách thành phố chưa thể đáp ứng trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi và tích cực kêu gọi, tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố; trong đó, có việc đầu tư hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt ở quận Bình Thủy. Qua đó, nhằm góp phần giảm thiểu khả năng ô nhiễm môi trường và đảm bảo thành phố phát triển bền vững trong tương lai.

Chia sẻ bài viết