14/06/2021 - 21:19

Đề nghị xây dựng kè rạch Bà Bộ

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè rạch Bà Bộ để bảo đảm cho việc thoát nước và mỹ quan đô thị. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp Phòng Kinh tế quận Bình Thủy, UBND phường An Thới và An Hòa khảo sát hiện trường tuyến rạch Bà Bộ. Qua khảo sát nhận thấy tuyến rạch này nhiều đoạn bị bồi lắng, lòng rạch cạn, nhiều đoạn bị người dân lấn chiếm cơi nới, xây dựng nhà làm cho lòng rạch bị thu hẹp. Nước dưới rạch bị ô nhiễm, nhiều đoạn nước có màu đen, lòng rạch nhiều rác thải...

Qua rà soát, tại dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (dự án 3) - do Ban quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư, có hạng mục đầu tư “cải tạo hệ thống kênh rạch” thuộc hợp phần 1 của dự án; trong đó, có thực hiện cải tạo rạch Bà Bộ. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện công tác thẩm định chuyên ngành, trình phê duyệt thiết kế trong thời gian nhanh nhất, khi Ban Quản lý dự án ODA thành phố trình hồ sơ theo quy định. Đồng thời, đề nghị UBND quận Bình Thủy chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường tăng cường kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép vi phạm hành lang sông, rạch.

Chia sẻ bài viết