20/12/2019 - 21:06

Đề nghị xây dựng các khu tái định cư

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị ban hành các quy định về xây dựng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm xây dựng các khu tái định cư phục vụ yêu cầu bố trí nền tái định cư khi triển khai các dự án trọng điểm của thành phố. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng như sau:

- Về công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư: Sở Xây dựng đang thực hiện công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Nhìn chung, hiện nay các quy định của pháp luật về xây dựng đã ban hành đầy đủ, rõ ràng nên không cần thiết phải ban hành quy định về đầu tư xây dựng công trình nêu trên.

- Về xây dựng các khu tái định cư: Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố thống nhất chủ trương xây dựng 7 dự án khu tái định cư có quy mô khoảng 46,5ha và giao UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư. Hiện nay, đã có chủ trương đầu tư 5 dự án, quy mô 32,1ha đáp ứng khoảng 1.741 lô nền, với tổng mức đầu tư khoảng 971,4 tỉ đồng. Trong đó, quận Ninh Kiều 8,98ha đáp ứng 527 lô nền với mức đầu tư 461 tỉ đồng; quận Bình Thủy 4,93ha đáp ứng 302 lô nền với mức đầu tư 104,6 tỉ đồng; quận Cái Răng 10,8ha đáp ứng 521 lô nền với mức đầu tư 239,3 tỉ đồng; quận Thốt Nốt 2,5ha đáp ứng 107 lô, nền với mức đầu tư 39,6 tỉ đồng; huyện Phong Điền 4,89ha đáp ứng 284 lô, nền với mức đầu tư 126,9 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết