20/08/2019 - 19:25

Đề nghị triển khai thi công dự án công viên nghĩa trang

Cử tri đề nghị thông tin tình hình triển khai thực hiện dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng Miền Tây ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án Công viên Vĩnh Hằng Miền Tây được UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 28-8-2017 và giao Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng đầu tư. Dự án có tổng diện tích khoảng 150ha (giai đoạn 1: 88,3ha, giai đoạn 2: 61,7ha); tổng vốn đầu tư trên 637 tỉ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 là 5 năm (từ năm 2017 đến năm 2021), giai đoạn 2 là sau năm 2021. Để đảm bảo triển khai thực hiện dự án, nhà đầu tư đã ký quỹ với số tiền 9,55 tỉ đồng.

Chủ đầu tư đã triển khai đo đạc cắm mốc ranh để lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; tiến hành tuyển chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có kinh nghiệm và có phương án thiết kế khả thi nhất, đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu về nhiệm vụ quy hoạch của chủ đầu tư. Đồng thời đã ký hợp đồng đo đạc hồ sơ kỹ thuật đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 với UBND quận Ô Môn. Tuy nhiên, do dự án có diện tích đất thu hồi là đất trồng lúa trên 10ha phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, nên hiện nay chủ đầu tư đang tiến hành các bước thủ tục với cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để có thể khởi công dự án (giai đoạn 1) dự kiến vào quý I năm 2020 và tiến hành thi công theo tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thành dự án trong năm 2022.

Chia sẻ bài viết