21/11/2021 - 19:49

Đề nghị tiếp tục thi công tuyến đường từ xã Vĩnh Bình đến xã Thạnh Lộc

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố hỗ trợ địa phương tiếp tục thi công tuyến đường WB5, đoạn từ xã Vĩnh Bình đến xã Thạnh Lộc nhằm tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Tuyến đường WB5, đoạn từ xã Vĩnh Bình đến xã Thạnh Lộc theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030 là đường tỉnh 921B nối từ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt đến xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố ban hành danh mục dự án giao thông đầu tư giai đoạn 2021-2025 (đề xuất theo thứ tự ưu tiên), tập trung để phát triển hạ tầng khung, các trục đường kết nối liên vùng và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đô thị và khai thác quỹ đất tạo nguồn thu tái đầu tư các dự án theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội và định hướng quy hoạch ngành giao thông vận tải... 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả, thứ tự ưu tiên, các phương án thu xếp về nguồn vốn tham mưu UBND thành phố đầu tư xây dựng dự án đường WB5 đoạn từ xã Vĩnh Bình đến xã Thạnh Lộc (đường tỉnh 921B) theo quy hoạch trong giai đoạn sau năm 2025.

Chia sẻ bài viết