21/10/2020 - 05:28

Đề nghị thực hiện dự án xây dựng chợ

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu tái định cư Cái Sơn - Hàng Bàng theo quy hoạch. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

Ngày 31-7-2007, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923); trong đó, có quy hoạch đất xây dựng chợ. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư dự án khu đô thị này.

Theo thông tin của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, tháng 11 năm 2017, Trung tâm đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất xây dựng chợ nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Do đó, Trung tâm đang lập thủ tục xin chủ trương UBND thành phố cho đấu giá quyền sử dụng thuê khu đất chợ thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923), phường Long Tuyền, quận Bình Thủy với diện tích 10.070,4m2.

Chia sẻ bài viết