10/08/2020 - 06:01

Đề nghị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

(Tiếp theo kỳ trước)

- Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ:

Để đổi mới và nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ nói chung, môn tiếng Anh nói riêng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường. Cụ thể, tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là giáo viên dạy tiếng Anh, tham gia các hoạt động giao lưu, tổ chức nhiều chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy do chuyên gia người Việt Nam cũng như chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Qua đó, trình độ đội ngũ và chất lượng dạy - học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong các nhà trường đã được cải thiện (80% các giờ dạy nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh).

Bên cạnh đó là phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh đủ về số lượng, đảm bảo đúng chuẩn về trình độ đào tạo nhằm thực hiện kế hoạch phát triển quy mô dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở bậc phổ thông. Tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tăng cường khả năng nghe, nói chuẩn cho giáo viên tiếng Anh, phấn đấu 100% giáo viên tiếng Anh có thể nghe và hiểu bài do chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá triển khai đổi mới hệ thống giáo dục tiếng Anh theo khung trình độ quốc gia; rà soát năng lực, phân loại trình độ và lập kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học phù hợp với trình độ thực tế của giáo viên, theo lộ trình trong từng giai đoạn… Tăng cường tổ chức các chuyên đề tiếng Anh để nâng cao chuyên môn, trình độ về phương pháp giảng dạy đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội.

Thực hiện chương trình mới dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, lồng ghép chương trình mới vào chương trình dạy chuyên; nâng cao kỹ năng nghe, nói, giao tiếp cho học sinh; đổi mới kiểm tra đánh giá; thiết kế lại chương trình tiếng Anh ngoại ngữ 2 phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe, nói...

Đối với việc triển khai các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh trong các trường phổ thông, hiện nay, có 6 trường THCS dạy tiếng Pháp song ngữ; 10 trường dạy tiếng Pháp ngoại ngữ 1 và 2 trường dạy tiếng Pháp ngoại ngữ 2. Môn Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đang được triển khai ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.

Sở GD&ĐT đã mạnh dạn đổi mới hình thức đánh giá kỹ năng nói của các thí sinh trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố từ hình thức thí sinh nói độc thoại sang hình thức thí sinh trao đổi trực tiếp với giám khảo. Việc thay đổi này đã tác động tích cực đến quá trình dạy và học ngoại ngữ trong các trường trung học theo hướng chú trọng nhiều hơn đến kỹ năng giao tiếp của người học.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết