19/08/2019 - 08:46

Đề nghị thu gom, dọn dẹp, cắt bỏ các đường dây cáp không còn sử dụng

Cử tri đề nghị các đơn vị cung cấp về dịch vụ cáp viễn thông thu gom, dọn dẹp, cắt bỏ các đường dây cáp không còn sử dụng, nhằm tránh tình trạng dây cáp rớt xuống đường đi, gây nguy hiểm cho người dân. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Những năm gần đây, ngành thông tin và truyền thông đã rất chủ động trong việc thực hiện chỉnh trang mạng cáp viễn thông góp phần thực hiện chỉnh trang đô thị. Trong quá trình chỉnh trang, làm gọn mạng cáp, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông tiến hành thu gom, dọn dẹp, cắt bỏ các sợi cáp không còn sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân và an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác chỉnh trang hệ thống dây điện, cáp viễn thông trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông tháo dỡ, thu hồi các sợi cáp không còn sử dụng và xử lý.

Chia sẻ bài viết