01/03/2020 - 18:19

Đề nghị tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh 

Cử tri quận Cái Răng đề nghị quan tâm, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, hạn chế tình trạng vay “nóng” với lãi suất cao. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Cần Thơ, hiện nay, việc thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ. Nhìn chung, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tuy nhiên, qua rà soát, còn một số đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo không đủ điều kiện vay vốn hoặc không có nhu cầu vay vốn (do thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hoặc tệ nạn xã hội…).

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Cần Thơ sẽ tiếp tục chỉ đạo  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cái Răng phối hợp với UBND các phường, các hội, đoàn thể nhận ủy thác tổ chức rà soát, thực hiện bình xét cho vay, nếu hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện, sẽ thực hiện giải ngân ngay. Đồng thời, thực hiện nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm đáp ứng kịp thời đủ vốn cho các hộ vay sản xuất, kinh doanh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết