16/05/2024 - 19:56

Đề nghị tăng cường quản lý việc khai thác cát

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị tăng cường công tác quản lý việc khai thác cát tại mỏ đã được cấp phép trên địa bàn, tránh việc khai thác quá trữ lượng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Để nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố, công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản luôn được quan tâm thực hiện kịp thời. Cụ thể: kiểm tra tọa độ khai thác thực địa, vị trí giới hạn cắm bảng mốc gửi bờ sông, phạm vi diện tích khai thác theo giấy phép đã cấp cũng như công suất, phương tiện khai thác đã được đăng ký hoạt động, khoảng cách khai thác cách bờ sông theo quy định tối thiểu 200m. Đồng thời thường xuyên rà soát, nhắc nhở để các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện kịp thời các nghĩa vụ tài chính theo quy định về tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, thuê mặt nước, phí bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

Về công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10-1-2018 về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hiện nay, quy hoạch này đã được tích hợp vào quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nên công tác cấp phép hoạt động khoáng sản trên lòng sông Hậu thuộc địa bàn thành phố được thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố, trong đó có các mỏ cát đã được cấp phép thuộc địa bàn quận Thốt Nốt.

Chia sẻ bài viết