19/03/2019 - 20:47

Đề nghị tăng cường quản lý hoạt động nuôi chim yến

Cử tri phản ánh tình trạng nuôi chim yến của người dân địa phương, gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng quận có giải pháp quản lý, kiểm soát tình trạng trên, tránh ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Hiện nay, công tác quản lý đối với hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tại Công văn số 1553/SNN&PTNT-KHTC ngày 5-7-2018 và các quy định khác có liên quan. Qua công tác rà soát, ghi nhận hiện nay trên địa bàn quận Bình Thủy có 19 trường hợp nuôi yến tại 6 phường. Cụ thể: Thới An Đông: 3, Long Hòa: 5, Long Tuyền: 4, Bình Thủy: 4, An Thới: 2 và Trà Nóc: 1 trường hợp. UBND quận đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra vệ sinh thú y đối với 3 cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn quận theo ý kiến phản ánh của cử tri. Kết quả kiểm tra tại 3 cơ sở trên đều đạt yêu cầu vệ sinh thú y và loa dẫn dụ phát không quá 70 DecibenA.

Trong thời gian chờ các văn bản hướng dẫn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đảm bảo công tác vệ sinh thú y; phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân, UBND quận đã có Công văn số 3182/UBND-TCD ngày 31-10-2018 gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố đề nghị chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc phối hợp với Phòng Kinh tế quận, UBND các phường và các đơn vị liên quan hướng dẫn các hộ nuôi chim yến thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y và phòng, chống dịch bệnh trong quá trình nuôi. Cụ thể là trang phục bảo hộ; vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ ít nhất 1 lần/tuần; thu gom, xử lý chất thải phát sinh theo quy định đảm bảo an toàn trước khi đưa ra môi trường; kiểm tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan thú y có thẩm quyền… theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
nuôi chim yến