24/02/2020 - 08:43

Đề nghị tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa

Cử tri thành phố đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả và tăng cường quản lý về chất lượng xăng, dầu trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố và các quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường. Qua đó, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các loại hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chất lượng chưa đảm bảo, nhất là các mặt hàng phân bón, xăng, dầu. Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng của thành phố và các quận, huyện tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại hàng hóa trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thường xuyên có kế hoạch, phương án kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là đối với các mặt hàng trọng điểm, như: thuốc lá, rượu, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thực phẩm chức năng,… Bên cạnh đó là xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin để đấu tranh có hiệu quả đối với lĩnh vực này.

Chia sẻ bài viết