26/06/2021 - 22:04

Đề nghị tăng cường phối hợp xử lý các hành vi gây tiếng ồn vượt mức quy định

Cử tri đề nghị các ngành chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây tiếng ồn vượt mức quy định, nhất là việc sử dụng các thiết bị khuếch đại âm thanh, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) như sau:

Theo Khoản 3, Điều 143, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Điều 17, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì trường hợp người dân sử dụng loa di động để hát karaoke gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống và mất an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.      

Sở TN&MT kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định nêu trên; trường hợp vượt quá thẩm quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định; hằng năm, có kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân có ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Ngoài ra, Sở TN&MT ký kết Kế hoạch phối hợp với 7 tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố và triển khai đến các Phòng TN&MT quận, huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tại các cấp cơ sở, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đồng thời, phối hợp nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng tham gia bảo vệ môi trường và tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường; ra quân vệ sinh môi trường tại các khu vực ô nhiễm.

Thông qua việc xây dựng các mô hình điểm về khu dân cư bảo vệ môi trường đã cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể các cấp để phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực chủ động của nhân dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như xây dựng các quy chế, hương ước của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chia sẻ bài viết