08/01/2021 - 22:12

Đề nghị tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh. Nội dung trả lời của UBND quận Thốt Nốt như sau:

Hiện nay, UBND quận quản lý trực tiếp 46 đơn vị trường học, bao gồm: 7 trường THCS, 23 trường tiểu học, 16 trường mầm non - mẫu giáo. UBND quận chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn chuyên môn, gắn với việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh. Cụ thể lồng ghép vào giờ chào cờ, họp phụ huynh học sinh, sinh hoạt ngoài giờ, chương trình học chính khóa. Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận thực tế với môi trường xã hội thông qua các buổi tuyên truyền của các ngành, đoàn thể quận, phường và tích cực tham gia các hoạt động thực tế để tự nâng cao nhận thức trong lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; ý thức về trường học an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”, UBND quận chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các trường học, sử dụng trong nhà trường những tài liệu thực hành đạo đức, lối sống dành cho học sinh, phù hợp điều kiện nhà trường, hiểu biết của các em. Hướng dẫn học sinh tham gia chuyên mục “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa” trên hệ Tri thức Việt số hóa; khuyến khích công chức, viên chức, học sinh xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học...

Bên cạnh đó, ngành giáo dục tổ chức, phổ biến trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về các quy định thực hiện an toàn trường học; các nội dung xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực; tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ...  Đồng thời, tổ chức tập huấn cho giáo viên làm công tác Đội, giáo viên giáo dục thể chất trong việc giáo dục học sinh các kỹ năng phòng chống, bảo vệ ứng phó với những tình huống bất thường do thiên tai gây ra; cung cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng, chống một số tai nạn thường gặp do đuối nước, điện giật,…

Chia sẻ bài viết