24/03/2020 - 18:28

Đề nghị tăng cường công tác quản lý về xây dựng

Cử tri đề nghị tăng cường công tác quản lý về xây dựng, nhất là đối với các công trình cao tầng trong khu vực nội ô thành phố; đồng thời, quan tâm hơn nữa đến thiết kế đô thị, tạo dựng môi trường sống trong lành cho đô thị. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố luôn được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Xây dựng và các địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý. Hằng năm, các cơ quan chức năng đều xây dựng kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn. Qua đó, phát hiện và xử lý nhiều công trình xây dựng sai phép, xây dựng không phép; đồng thời, ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng vi phạm…

Để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu ngành Xây dựng chủ động phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng sớm hoàn thành và phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các quận và phối hợp với UBND các huyện hoàn thành và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các đồ án quy hoạch trên địa bàn cho phù hợp với quy hoạch được duyệt và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

Chia sẻ bài viết