21/02/2020 - 21:00

Đề nghị tăng cường công tác quản lý các dự án khu dân cư 

Cử tri thành phố đề nghị thành phố quan tâm công tác kiểm tra, quản lý các dự án khu dân cư nhằm đảm bảo tính pháp lý, hạ tầng và mỹ quan đô thị chung của thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 75 dự án khu dân cư, tái định cư, khu đô thị mới. Thời gian qua, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế đối với từng dự án cụ thể. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã thành lập Tổ Công tác kiểm tra đối với các dự án triển khai chậm hoặc có khó khăn cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Qua đó, đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với từng dự án để đảm bảo các dự án triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay còn một vài dự án triển khai chậm, chưa theo đúng cam kết với thành phố. Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra, rà soát các dự án, thông báo đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết và có báo cáo kết quả thực hiện theo từng tháng, quý. Đồng thời, tham mưu đề xuất UBND thành phố  các giải pháp xử lý đối với các dự án triển khai chậm để đảm bảo trong thời gian tới chủ đầu tư các dự án phải nghiêm túc tổ chức triển khai và có trách nhiệm trong việc quản lý đầu tư xây dựng dự án và tuân thủ đúng theo cam kết với thành phố.

Chia sẻ bài viết