13/06/2019 - 08:09

Đề nghị sửa chữa, nâng cấp đường giao thông

Cử tri đề nghị cho biết kết quả việc rà soát, điều chỉnh các biển báo giao thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời sửa chữa đường dẫn cầu Bến Bạ, nâng cấp tuyến lộ Trần Kiết Tường, tuyến đường qua phường Thới Hòa để đảm bảo an toàn giao thông. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố như sau:

- Về việc rà soát biển báo giao thông: Sở GTVT thành phố có Công văn số 464/SGTVT-PCAT ngày 11-3-2019 gửi UBND các quận, huyện rà soát bất cập các hệ thống báo hiệu trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường địa phương và tổ chức đi khảo sát thực tế tại địa phương làm cơ sở kiến nghị cơ quan quản lý tuyến đường có kế hoạch điều chỉnh thay thế cho phù hợp.

- Về việc sửa chữa đường dẫn cầu Bến Bạ: Đường dẫn cầu Bến Bạ do UBND quận Cái Răng khai thác và quản lý. Sở GTVT xin ghi nhận ý kiến của cử tri. Đồng thời, trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ phối hợp với địa phương để đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường nêu trên.

- Về nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ Trần Kiết Tường (trước đây là Đường tỉnh 920B) và đoạn đi qua địa bàn phường Thới Hòa: Hằng năm, Sở GTVT thực hiện thường xuyên công tác duy tu, sửa chữa tuyến Đường tỉnh 920B, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Năm 2019, Sở GTVT tiếp tục bố trí 1,75 tỉ đồng để duy tu, nâng cấp mặt đường trên tuyến gồm giặm vá ổ gà, sơn kẻ tim đường và mở rộng đoạn tuyến từ vàm Thới An đến bến phà Thới An.

Chia sẻ bài viết