14/09/2021 - 21:52

Đề nghị sớm thi công đường

Cử tri quận Ô Môn đề nghị sớm triển khai thi công và hoàn thành dự án đường tỉnh 920, đoạn từ Nhà máy nhiệt điện Ô Môn đến cầu Rạch Chanh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án đường tỉnh 920, đoạn từ Nhà máy nhiệt điện Ô Môn đến cầu Rạch Chanh được UBND thành phố phê duyệt dự án tại Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 11-11-2020. UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,1km (từ điểm nhau với đường vào Nhà máy nhiệt điện Ô Môn đến đường số 2 - đường Đặng Thanh Sử), có tổng mức đầu tư khoảng 42,9 tỉ đồng. Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án đến năm 2023.

Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án. Dự kiến dự án khởi công trong năm 2021.

Chia sẻ bài viết